تبلیغات

کد دعای فرج برای وبلاگ

مهدی یاران - علائم آخرالزمان از زبان امیرمؤ منان علیه السلام
امروز برای آمدنت دست بکارم تا فردا آغوش گرمت را بیشتر احساس کنم

علائم آخرالزمان از زبان امیرمؤ منان علیه السلام

دوشنبه 18 اردیبهشت 1391 07:49 ق.ظ

نویسنده : مهدی یار
ارسال شده در: منتظران ظهور ،

و از بـعـض خـطـب حـضـرت امـیـرالمـؤ مـنـیـن عـلیـه السـلام نقل شده كه فرمودند:

اِذا صـاحَ النـّاقـُوسُ وَ كـَبـَسَ الْكابُوسُ وَ تَكَلَّمَ الْجامُوسُ فَعِنْدَ ذلِكَ عَجائِبُ وَ اَیُّ عـَجـائب اَنارَ النّارُ بِنَصیبَیْنِ وَ ظَهَرَت رایَةٌ عُثْمانِیَّةٌ بِوادٍ سُودٍ وَاضْطَرَبَتِ الْبَصْرَةُ وَ غـَلَبَ بـَعـْضـُهُمْ بَعْضَا وَ صَبا كُلُّ قَوْمٍ اِلی قَوْمٍ اِلی اَنْ قالَ علیه السلام وَ اَذْعَنَ هِرْقِلُ بِقُسْطَنْطَنِیَّةِ لِبَطارِقَةِ سُفْیانی فَعِنْدَ ذلِكَ تَوَقَّعُوا ظُهُورَ مُتَكَلِّمِ مُوسی مِنَ الشَّجَرَةِ عَلی طُور.  (219)

تـرجـمـه : وقـتـی كه ناقوس به صدا درآید و كابوس و ریاست طلب قیام نماید ........................................

و ریاست طلب قیام نماید و گاو تـكـلم نـمـایـد (شـاید مراد آن باشد كه شخص عظیم الجثه و صاحب شوكت و در فهم مانند گـاو بـاشـد و حـكـومـت نـمـایـد). و در ایـن هـنـگـام شـگـفتی هاست و چه شگفتی و عجائبی ! بـرافـروخـتـه مـی شود آتش در شهر نصیبین و علم و پرچم عثمانی از سرزمین سیاهان (یا سـرزمـیـن سـودان ) ظـاهـر مـی گردد و شهر بصره به آشوب كشیده می شود. هر گروه و طـایـفـه ای بـا گـروه و طایفه دیگر در مقام غلبه درآیند ـ تا اینكه حضرت می فرماید ـ هرقل كه قیصر روم است برای  بطارقه  كه یكی از سرداران لشكر سفیانی در قـسـطـنـطـنـیـه اعـتقاد پیدا نموده و از او اطاعت می نماید؛ پس در این هنگام منتظر ظهور كسی باشید كه در طور سینا از درخت با موسی علیه السلام سخن گفت !]

و هـم در بـعـضـی از كـلمات درر بار خود فرموده است در علامات ظهور حضرت قائم علیه السلام :

اِذا اَمـاتَ النـّاسُ الصَّلاةَ وَ اَضـاعـُوا الاَمانَةَ وَاسْتَحَلُّوا الْكِذْبَ وَ اَكَلُوا الرِّبا وَ اَخَذُوا الرِّشـا وَ شـَیِّدوُا الْبـُنـْیـان وَ بـاعـُوا الدّیـنَ بـِالدُّنْیا وَ اسْتَعْمَلوا السُّفَهاءَ وَ شاوَرُوا النِّسـاء وَ قـَطـَعـُوا الاَرْحـامَ وَ اتَّبَعُوا الاَهْواءَ وَ اسْتَخَفُّوا بِالدِّماءِ وَ كانَ الْحِلْمُ ضَعْفا وَ الظُّلْمُ فـَخـْرَا وَ كـانـَتِ الاُمَراءُ فَجَرَةً وَ الْوُزَراءُ ظَلَمَةً وَ الْعُرَفاءُ خَوَنَةً وَ الْقُرّاءُ فَسَقَةً وَ ظـَهـَرَتْ شـَهـاداُت الزُّورِ وَاسْتَعْلَنَ الْفُجُورُ وَ قَوْلُ الْبُهْتاِن وَ الاِثْمُ وَ الطُّغْیا نُ وَ حُلِّیتِ الْمـَصا حِفُ وَ زُخْرِفَتِ الْمَساجِدُ وَ طَوِّلَتِ الْمَنائِرُ وَ اُكْرِمَ الاَشْرارُ وَ ازْدَحَمَتِ الصُّفُوفُ وَ اخـْتـَلَفـَتِ الاَهـْواءُ وَ نـُقـِضَتِ الْعُقُودُ وَ اقْتَرَبَ الْمَوْعُودُ وَ شارَكَ اَزْواجِهُنَّ فِی التِّجارَةِ حـِرْصـا عـَلَی الدُّنْیا وَ عَلَتْ اَصْواتُ الفُسّاقِ وَ اسْتُمِعَ مِنْهُمْ وَ كانَ زَعیمُ الْقَوْمِ اَرْذَلُهُمْ وَ اتُّقـِیَ الْفـاجـِرُ مـخـافـَةَ شـَرِّهِ وَ صـُدِّقَ الْكـاذِبُ وَ ائْتـُمـِنَ الْخـائِنُ وَ التُّخِذَتِ الْقِیّانُ وَ الْمـَغـازِفُ وَ لَعـَنَ آخـِرُ هـذِهِ الاُمَّةِ اَوَّلَهـا وَ رَكـِبَ ذَواتِ الْفـُرُوجِ السُّرُوجِ وَ تـَشَبَّهُ النِّساءَ بـِالرِّجـالِ وَ الرِّجـالَ بـِالنِّسـاءِ وَ شـَهِدَ الشّاهِدَ مِنَْغْیِر اَنْ یَسْتَشْهَدَ وَ شَهِدَ الاِخرُ قَضاءُ لِذِمـامٍ بـِغـَیـْرِ حَقٍّ عَرَفَهُ وَ تَفَقَّهَ لِغَیْرِ الدّینِ وَ اثَروُا عَمَلَ الدُّنیا عَلی الا خِرَةِ وَ لَبِسُوا جُلُودَ الْضَّاءنِ عَلی قُلُوبِ الذِّئابِ وَ قُلُوبُهُمْ اءَنْتَنُ مِنَ الْجَیْفِ وَ اَمَرُّ مِنَ الصَّبْرِ فَعِنْدَ ذلِكَ اَلْوَحـا اَلْوَحـا الْعـَجـَلَ الْعـَجـَلَ خـَیـْرُ الْمـَسـاكِنِ یَوْمَئِذٍ بَیْتُالْمُقَدَّسِ لَیَاءْتِیَنَّ عَلَی النّاسِ زَمانٌ یَتَمَنّی اَحَدُهُمْ اَنَّهُ مِنْ سُكّانِهِ  .(220)

تـرجـمـه : زمـانـی كـه مـردم نـمـاز را بـمـیـرانـنـد و امـانت را ضایع كنند و دروغ گفتن را حـلال شـمارند و ربا بخورند و رشوه بگیرند و ساختمانها را محكم بسازند و دین را به دنـیـا بـفـروشـنـد و مـوقـعـی كـه سفیهان را به كار گماشتند و با زنان مشورت كردند و پیوند خودشان را پاره نمودند و هواپرستی پیشه ساختند و خون یكدیگر را بی ارزش ‍ دانـسـتـنـد، حـلم و بـردباری در میان آنها نشانه ضعف و ناتوانی باشد و ظلم و ستم باعث فـخر گردد، امراء فاجر، وزراء ظالم و سركردگان دانا و خائن و قاریان (قرآن ) فاسق بـاشـنـد. شـهـادت بـاطـل آشـكار باشد و اعمال زشت و گفتار بهتان آمیز و گناه و طغیان و تـجاوز علنی گردد قرآنها زینت شود و مسجدها نقاشی و رنگ آمیزی و مناره ها بلند گردد و اشـرار مـورد عـنـایـت قـرار گـیـرنـد و صـف ها در هم بسته شود. خواهشها مختلف باشد و پـیـمـانـهـا نـقـض گـردد و وعـده ای كـه داده شـد نـزدیـك شـود. زنـهـا بـه واسـطـه میل شایانی كه به امور دنیا دارند در امر تجارت با شوهران خود شركت جویند. صداهای فاسقان بلند گردد و از آنها شنیده شود.

بـزرگ قـوم ، رذل ترین آنهاست ، از شخص فاجر به ملاحظه شرش تقیه شود، دروغگو تـصـدیـق و خـائن امـیـن گـردد، زنـان نـوازنـده ، آلات طـرب و مـوسـیـقی به دست گرفته نـوازندگی كنند و مردم پیشنیان خود را لعنت نمایند. زنها بر زین ها سوار شوند و زنان به مردان و مردان به زنان شباهت پیدا كنند. شاهد (در محكمه ) بدون اینكه از وی درخواست شـود شـهادت می دهد و دیگری به خاطر دوست خود بر خلاف حق گواهی می دهد. احكام دین را بـرای غـیـر دیـن بـیـاموزند و كار دنیا را بر آخرت مقدم دارند. پوست میش را بر دلهای گـرگ ها بپوشند، در حالی كه دلهای آنها از مردار متعفن تر و از صبر تلخ ‌تر است . در آن موقع شتاب و تعجیل كنید. بهترین جاها در آن روز بیت المقدس است . روزی خواهد آمد كه هـركـسـی آرزو كـند كه از ساكنان آنجا باشد.  مهدی موعود علیه السلام  ترجمه استاد دوانی ص 963.]منابع : 219  كفایة الموحدین  3/424.
220  كـفـایـة المـوحدین  3/426،  بحارالانوار  52/193.
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: پنجشنبه 11 خرداد 1391 06:43 ق.ظاسلایدر